24 ชั่วโมงในเมืองไทเป

เมืองไทเป หรือ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครใหญ่ของประเทศไทย ที่มีชื่อเรียกอย่างทั่วไปในชื่อสั้นๆ ว่า บางกอก มีสถานีน้ำตาลขาวที่สวยงาม พิพิธภัณฑ์ช้าน้อยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และถนนสนามบินนวมินทร์ และตลาดจตุจักร มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมและสถานการณ์ชีวิตทางสังคมที่หลากหลาย การเดินทางในเมืองไทเปก็นเรื่องง่ายเนื่องจากการขนส่งสาธารณะที่มีให้เลือกมากมาย การท่องเที่ยวในเมืองไทเปเป็นการเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมทีเป็นเอกลักษณะของพื้นที่นี้ สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและการจัดส่งที่รวดเร็ว อีกทั้ง เมืองไทเปยังมีร้านอาหารและร้านค้าที่เป็นที่รู้จักและดังอย่างกลางแจ้งในโลก ถ้าหากคุณมีเวลามากให้ค่ำไปดูว่าดินแดงพื้นที่ใกล้เขตเมืองไทเปจำนวนมากโครงการท่องเทียวและกิจกรรมกีฬาและนันทภัตสก์โดยรวม ที่สําคัญที่สุดในวันนี้ที่นับเป็นหนึ่งในวันที่ใหความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่นและนักเรียนมหาวิทยาลัยและโรงเรียนไปท่องเที่ยวและเพลิดเพลินกับการเดินทางที่ไม่ธรรรดาในวันแรกของเดือน ธันวาคม.

เข้าเกมได้เลย!